Koolitus MÜÜMISE & LÄBIRÄÄKIMISE MEISTRIKLASS

 • Kuupäev: 4-5.06.2024
 • Asukoht: Koolitus toimub Tallinnas, Peoleo hotellis, Pärnu mnt 555.
 • Koolitaja: Madis Teesalu
Madis Teesalu

Koolituse MÜÜMISE & LÄBIRÄÄKIMISE MEISTRIKLASS teemad

 • Enda tugevused/nõrkused müüjana.
 • Oma vanemate poolt saadu
 • Enda potensiaali nägemine
 • Peamised vabandused
 • Erinevate inimtüüpide mõistmine
 • Arukas kohandumine
 • Müügis ise „terveks“ jäämine
 • Tark mõtteviis. Negatiivse välja laskmine ja positiivse ammutamine
 • Peamised hirmu- ja ebamugavuse tekitajad
 • Minu kuulamistõkked
 • Õiged kliendid
 • Uue müügi otsimine ja kasvatamine
 • Õiged otsustajad. Otsuse tekkimise mõistmine ning selle mõjutamine
 • Müümine kui protsess. Müügietapid: tark ettevalmistus, huvi tekitamine ja dialoogi otsimine, vastuväited, ühisosa leidmine, lahenduse esitlemine, müügi sulgemine, kliendi „käe hoidmine“. Kus, kas ja kuidas ma panen kliendi kannatama?  Üle müümine.
 • Oma aja tark juhtimine
 • Tegevuste tähtsuse määratlemine ja prioriteetide kaitsmine
 • Fookuse hoidmine. Eesmärgid. Uute müügiideede kultiveerimine
 • Peamised „müügilõksud“. Stressi ja „ei“-dega hakkama saamine
 • Pikk perspektiiv ja areng müüjana
 • Müüja julged küsimused. Kuidas kliendi siseelu tegelikult tundma saada?
 • Kliendile eeloleva koostöö lahtiselgitamine läbi piltliku materjali. Inimesed omandavad läbi erinevate meelte.
 • Erinevad läbirääkimiste strateegiad
 • Läbirääkimiste faasid
 • Poolel teel analüüs
 • Peamised mõjutamishoovad- ja võtted
 • Mõjustamispsühholoogia
 • Hea ettevalmistus
 • Vastaspoole analüüs
 • Minu tegevusplaan.Oma plaanist ja ajast kinni hoidmine
 • Minu paindlikkus
 • Läbi harjutamine
 • Vastaspoole kehakeele lugemine. Enda kehakeele jälgimine
 • Minu piirid
 • Eesmärk A ja eesmärk B
 • Vahekokkulepped
 • Enda reaalsuse loomine
 • Oskused maha laadimiseks
 • Läbipõlemine
 • Ärevuse ja pingetega hakkama saamine

Valikteemadest komplekteeritakse kokku täpne koolituse sisu, mis vastab eelankeedile vastanud osalejate vajadusele!

2-päevase koolituse maksumus on 650 eurot + KM, mis sisaldab toitlustust, ruume ja õppematerjale.

Registreeru koolitusele

 

Registreerimine jõustub arve tasumisel!